Zoogdierbibliotheek

In de digitale Zoogdierbibliotheek staan historische jaargangen van de tijdschriften Zoogdier en Lutra.
Ook vind je hier de vrijwilligersnieuwsbrieven Telganger, Castor en een groot aantal onderzoeksrapportages. Verder zijn er een aantal overzichtslijsten met zoogdierliteratuur uitgekomen tussen 1970 en 2006.

      


De onderzoeksrapportages en complete nummers van Zoogdier en Lutra komen per kalenderjaar een jaar na uitgifte beschikbaar. De genoemde publicaties kunnen als pdf bestand worden geraadpleegd of gedownload. Houd er rekening mee dat de pdf's vrij groot (tot 9Mb) kunnen zijn.

 

2007.34 Zoogdieronderzoek Kanaalzonde Zeeuws-Vlaanderen
2007.54 Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in de Jan Durkspolder, Wolwarren, Wolwarren,
2008.043 (Vleer)muisonderzoek Boonervliet / Bommeer
2008.12 Onderzoek naar het belang van de Buitenhavendijk te Middelharnis voor de noordse woelmuis
2008.16 Veldmuispopulaties in Nederland: is er sprake van cycli en kunnen plagen voorspeld worden?
2008.35 Het belang van de Nieuwe Stadse Zeedijk bij Stad aan ’t Haringvliet voor de noordse woelmuis
2008.57 Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in Polder de Gagel en de Molenpolder
2009.04 Muizenweekend IJsselvallei
2009.17 Onderzoek naar het voorkomen van de noordse woelmuis in relatie tot het project Zuiderklip
2009.25 Onderzoek naar belang van de Bosschendijk voor de noordse woelmuispopulatie van de Oude Maas
2009.42 Onderzoek naar het voorkomen van de waterspitsmuis in Polder de Peizer- en Eeldermaden in 2009
2009.50 Onderzoek naar het populatieverloop van veldmuizen in een aantal plots op Schiphol Airport in 2009
2009.54 Zoogdieronderzoek Vuurtoreneiland bij Durgerdam
2010.36 Knaagdiermonitoring in Nederland
2010.58 Muizen Oostvaardersplassen 2010
2011.42 muizen Oostvaardersplassen 2011
2012.01 Veldmuisonderzoek Schiphol 2011
2013.02 veldmuisonderzoek Schiphol 2012 vs2
2014.01 veldmuisonderzoek Schiphol 2013
2014.52 veldmuisonderzoek Schiphol 2014
Lutra 47(1)_Hoffmann_Book Review_2004
Lutra 53-1 2010
Lutra 56(1)_Beemster & Vulink_2013
Lutra 56-1 2013
Lutra 58(2)_van Boekel_2015_lr
Telganger / 2015-2 / oktober (pdf)
Telganger / 2016-1 / april (pdf)
Zoogdier / jaargang 05 / nr. 1 / maart 1994
Zoogdier / jaargang 06 / nr. 4 / december 1995
Zoogdier / jaargang 10 / nr. 1 / mei 1999
Zoogdier / jaargang 10 / nr. 3 / november 1999
Zoogdier / jaargang 11 / nr. 3 / september 2000
Zoogdier / jaargang 14 / nr. 4 / december 2003
Zoogdier / jaargang 15 / nr. 2 / juni 2004
Zoogdier / jaargang 18 / nr. 3 / september 2007
Zoogdier / jaargang 22 / nr. 1 / voorjaar 2011
Zoogdier / jaargang 23 / nr. 1 / voorjaar 2012
Zoogdier / jaargang 24 / nr.1 / voorjaar 2013
Zoogdier / jaargang 24 / nr.3 / herfst 2013