Producten: Boeken

Product Prijs Omschrijving
€24,95 Zoogdierenatlas van Bulgarije (Bulgaars)

Deze zoogdierenatlas van Bulgarije is voor de echte verzamelaar. De atlas is in het Bulgaars geschreven en wordt begeleid door prachtige foto's.

€0,00 Ökologie und Schutz von Fledermaüsen in Dörfern und Städten

Dit boek beschrijft de onderzoeksresultaten van 5 jaar onderzoek onder 15.000 vleermuizen in en om de stad Marburg (Duitsland). Het onthult nieuwe inzichten over de verspreiding, samenstelling en eisen die vleermuissoorten stellen aan hun omgeving.

Zoogdieren langs de waterkant €4,95 Zoogdieren langs de waterkant

Verslag van het symposium over zoogdiervriendelijker oever- en waterbeheer gehouden op 5 maart 1994. Het verslag geeft een samenvatting van alle informatie die die dag gepresenteerd werd. 

Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland €11,95 Belangrijke zoogdiergebieden in Nederland

In opdracht van LNV is het rapport belangrijke zoogdiergebieden in Nederland geschreven. Een groot deel van onze inheemse zoogdiersoorten wordt bedreigd met uitsterven of neemt af.

€33,95 Zoogdieren van Limburg

Zoogdieren van Limburg  beschrijft alle zeventig zoogdiersoorten die in het wild in Limburg voorkomen. De basis voor het boek zijn de 175.000 waarnemingen die in de periode van 1980 tot en met 2007 zijn verzameld.

€19,95 Zoogdieren in Zeeland

Van 1989 tot en met 2008 is op alle mogelijke manieren geinventariseerd. Van alle 62 in het wild levende Zeeuwse soorten is een beschrijving opgenomen. Foto's, figuren en diagrammen ondersteunen de geschetste situatie in Zeeland.

Zoogdieren in Zeeland kwam tot stand in nauwe samenwerking tussen de Zoogdierwerkgroep Zeeland en stichting Het Zeeuwse Landschap. De fauna Zeelandica geeft gedetailleerde verspreidingskaartjes.

€34,95 Veldgids Europese zoogdieren 2010

Complete en praktische determinatiegids. Nog niet eerder werden alle zoogdieren van Europa tot aan de oostelijke grenzen van de landen van de Europese Unie zo fraai en overzichtelijk in een gids bijeengebracht.

De gids is voorzien van heldere, fraaie tekeningen van Peter Twisk en prachtige kleurenfoto's van Rollin Verlinde. Voor de herkenning in het veld is de nieuwe gids een onmisbaar hulpmiddel.

Pagina's