Vleermuizen in en om het huis

Vleermuizen in en om het huis
€0,00

Vleermuizen roepen bij veel mensen gedachten op van enge, geheimzinnige dieren die je in de haren vliegen. Dat vleermuizen geheimzinnig gevonden worden is niet zo verwonderlijk.

Het grootste deel van het vleermuisleven speelt zich buiten ons gezichtsveld af. Daarom is het belangrijk dat we iets van ze afweten. Deze folder geeft informatie over hoe om te gaan met vleermuizen in de directe woonomgeving.